Evakuácia osôb Tlačiť
Evakuácia osôb 26. a 29.7. 2021 sme boli požiadaný o evakuáciu osôb zo skautského táboriska, ktoré sa nachádzalo v katastrálnom území Batizoviec. Počas týchto nocí sa vyskytli silné búrky a aby sa predišlo zraneniam pomohli sme organizátorom tábora našou technikou evakuovať všetkých postihnutých do Svitu, kde mal skautský tábor zázemie. V prví deň sme vyrazili o 02:48 hod a druhý o 00:30 v noci kde sme evakuovali 8 a následne 26 ľudí pomocou DA A31. Zasahovali dvaja členovia DHZO Batizovce.